mahalli idareler

Türleri İtibariyle Belediye Sayıları 2019

Türleri itibariyle belediye sayıları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 2019 yılı itibariyle;

  • Büyükşehir Belediyesi,
  • İlçe belediyesi,
  • İl Belediyesi,
  • Belde Belediyesi

sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türleri itibariyle belediye sayıları 2019

Belediyeler, nüfus büyüklüklerine ve il, ilçe ve belde belediyesi olmalarına bakılmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Bununla birlikte; nüfusu, fiziki yerleşim durumu ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş yerlerdeki büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir sınırları içindeki ilçe belediyeleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümlerine göre yönetilmektedir.(1)

1.389 belediyenin 30’u büyükşehir belediyesi, 51’i il belediyesi, 519’u büyükşehir ilçe belediyesi, 403’ü ilçe belediyesi (büyükşehir belediye sınırları dışında kalan ilçeler) ve 386’sı belde belediyesidir.(1)

Nüfusu 2.000’in altında 102, 5.000’in altında 527, 10.000’in altında 702 belediye bulunmaktadır. Nüfusu 10.000’in altındaki belediyelerin toplam belediye sayısına oranı yüzde 50’dir. Nüfusu 100.000’in üzerinde 243 belediye bulunmaktadır. (1)

 

(1) Cumhurbaşkanlığı SBB Genel Faaliyet Raporu 2019

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.