MUHASEBE AKADEMİ

Muhasebede Karşılık Nedir?

Muhasebe açısından “Karşılık“: gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülükleri tanımlamak için kullanılan  bir kavramdır.

Örneğin, davalar, verilen garantiler ve benzerleri işletme için zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklere neden olabilir.

Karşılık tutarı, yükümlülüğe ilişkin olarak yapılması muhtemel en gerçekçi tahmin üzerinden ölçülmelidir. Burada “en gerçekçi tahmin“, karşılığa konu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi veya üçüncü kişilere devredilmesi için gerekli makul tutarı ifade eder.

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

23.07.2020

 

1 reply »

  1. Mühasibatlıq xidmətləri nədir?
    Sərfəli və etibarlı muhasib ve muhasibat xidmetleri
    İstər kiçik, istərsə də böyük miqyaslı bir iş sahibi olan bir iş adamı vaxtını bir mühasibat uçotu aspektlərini araşdırmağa sərf etməməlidir. Aspektləri vergi uyğunluğu qanunları, işçilərin əmək haqqının tutulması və bir çox digər məlumatlar kimi şeylər ola bilər. Bunun əvəzinə bir iş sahibi olaraq enerjinizin çox hissəsini gəlirləri artırmağa, işçilərin sayını artırmağa və ya xidmətlərinizi və məhsullarınızı yaxşılaşdırmağa xərcləyə bilərsiniz. Buna görə mühasib, sahiblərinə resursların bölüşdürülməsi ilə bağlı qərar verməyə kömək edən bir iş maliyyə məlumatının etibarlılığını təmin edən bir mütəxəssisdir

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.