SOSYAL GÜVENLİK

50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi Zorunluluğu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereği 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde başlayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, “31/12/2023” tarihine kadar uzatılmıştır.

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de 7252 Sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

10.08.2020

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.