VERGİ USUL

GİB’in Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerini Yeniden Belirleme Yetkisi

Gelir İdaresi Başkanlığının beyannamelerin verilme ödeme sürelerini bir aya kadar belirleme yetkisi Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yetkiyi kullanarak GİB zaman zaman beyanname ve ödeme sürelerini yeniden belirleyebilmektedir.


Beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki
Mükerrer Madde 28

(Ek: 28/3/2007-5615/19 md.) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.