DIŞ TİCARET

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ne demektir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB): Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru üzerine, ithal veya ihraç edilen eşyanın doğru tarife sınıflandırmasına ilişkin güvence veren idarî bir sınıflandırma kararıdır. Böylece ithalatçı ve ihracatçılar ilgili eşyanın tarife bilgisini peşinen kesinleştirmiş olurlar. Gereksiz ceza ve müeyyideler önlenmiş olur.

Gümrük tarifesinin temel amacı, uluslararası ticarete konu edilen on binlerce farklı ürünü düzgün tanımlanmış, doğru ve kesin biçimde izlemek, belirlemek ve ayırmak; böylece gümrük işlemlerinin usulüne uygun yürümesini sağlamaktır.

Tarife sınıflandırması, ithal eşyasının konu olacağı gümrük kısıtlamalarının ve muafiyetlerinin belirlenmesini sağlayan temel unsurlardan birisidir.

Eşyanın tarife sınıflandırmasının yanlış yapılması, bu kısıtlama ve muafiyetlerin yanlış belirlenmesine neden olacağı gibi, vergilendirmenin yanlış yapılmasına ve ödenmesi gereken vergi tutarının yanlış hesaplanmasına yol açabilmektedir. İthal edilen eşyayla ilgili gümrük vergileri ve işlemleri, gümrük tarifesinde tespit edilen sınıflandırmaya göre belirlenir. İthal edilen eşyanın yanlış sınıflandırılması sebebiyle eksik vergi ödendiğinde, vergi mükellefi para cezası yaptırımına maruz kalabilmektedir. Bu nedenle tarife sınıflandırmasının doğruluğu, vergi mükellefiyeti için olmazsa olmaz faktörlerden biri olarak kabul edilir.

Öte yandan, özellikle ithalat eşyasının çok farklı bileşenden oluştuğu durumlarda, tarife sınıflandırmasının yapılması zor olabilir.

İthal edilen eşyanın doğru ve düzgün olarak sınıflandırılmasını sağlamak, böylece firmaların sınıflandırmadan kaynaklanan sorunlar yaşamamaları için, Türkiye’deki ithalatçılara ve ihracatçılara, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden, eşyalarının doğru tarife sınıflandırmasına dair peşinen resmî bilgi alma hakkı verilmiştir.

İthalatçıların ithal etmek istedikleri eşyanın tarife sınıflandırmasını yaparken yaşadıkları güçlükleri önlemek için uygulanan bu yöntem, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda “Bağlayıcı Tarife Bilgisi” (“BTB”) olarak ifade edilir.

BTB, Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru üzerine, ithal veya ihraç edilen eşyanın doğru tarife sınıflandırmasına ilişkin güvence veren idarî bir sınıflandırma kararıdır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.