DIŞ TİCARET

Gümrük Vergileri Hangi Bankalara Ödenebilir?

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2020 tarihli ve 73421605-030.03 sayılı tasarruflu yazısı yayımlandı. Bahsi geçen tasarruflu yazı ile mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin tahsil edilmesine yönelik Bültenimiz ekinde yer alan özel bankalarla imzalanan protokoller feshedilmiştir.

Halihazırda devam eden protokollerin ve tahsilatların yapılabileceği bankalar listesi aşağıdaki gibidir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Özel Bankalar üzerinden gümrük vergilerinin ödenmesinin feshine ilişkin yazı aşağıda sunulmuştur:

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.