DIŞ TİCARET

İthalatta gümrük idaresinin vergilendirme prosedürü

Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yaptığınız dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine bir bildirimde bulunulması gereklidir. Bu bildirime “gümrük beyanı” denir.

Gümrük beyanında yer alan bilgiler, eşyanın hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler. Gümrük beyanında verilen bilgilerin doğruluğu gümrük idaresi tarafından kontrol edilir. Beyanın kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda eşya için ödemesi gereken vergiler belirlenir. Vergi kaybına neden olan bir husus veya usulsüzlük belirlenirse gümrük mevzuatı uyarınca öngörülen para cezası uygulanır.

İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. Bu vergiler, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan gümrük tarifesi unsurlarına göre hesaplanır.

Bildirilen vergilerin ödenmesi halinde ithalattan doğan gümrük yükümlülüğü sona erer. Vergilerin ödenmesinden veya mümkün olması halinde bu vergileri karşılayacak kadar teminat verilmesinden sonra eşya teslim edilir ve gümrük işlemleri bitirilmiş olur. Bilgisayar sisteminde gümrük beyannamesinin işlemleri sonuçlandırılarak beyanname kapatılır.

Tebliğ edilen gümrük vergilerine süresi içinde itiraz edilmez veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaz ise, bu vergiler bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir. Dava açılmış ve mahkeme aleyhinize karar vermişse, bu kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte bu vergiler tahsil edilebilir hale gelir.

Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.

 

Categories: DIŞ TİCARET

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.