VERGİ USUL

Özelge: Bisküvi Üretiminde Kullanılan Makinelerin Amortisman Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları, Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı:95462982-105[VUK.ÖZLG-2019-89]-E.69752

Tarih: 01.06.2020

Konu: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamüllerin üretiminde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, bisküvi çeşitleri vb. gıda ürünlerini üretmek amacıyla satın aldığınız makine ve teçhizatın amortisman oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun;

  • 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (2019 yılı için) 1.200 -TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2019 yılı için) 1.200 -TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

  • 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğin (2) numaralı bölümünde, Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra, 339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin (4) numaralı bölümünde, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve bu Tebliğe ekli listede yer alan ve birden fazla sektöre ilişkin işlerde kullanılan veya birden fazla ürünün imalatında yada üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler için söz konusu tebliğlerle tespit edilen en yüksek faydalı ömre ve en düşük amortisman oranına sahip olan sektöre ait faydalı ömür ve amortisman oranı üzerinden amortisman uygulaması yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, mezkûr listede,

  • “11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler” bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 15 yıl, amortisman oranı %6,66,

  • “17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: (11, 12, 13, 14, 15, 16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler” bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 12 yıl, amortisman oranı %8,33; aynı bölümde “17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar” kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 3 yıl, amortisman oranı %33,3

olarak öngörülmüştür.

Buna göre, bisküvi, dolgulu bisküvi, sandviç bisküvi, çikolatalı bisküvi ve benzeri gıda ürünleri üretiminde kullanılan makine ve teçhizatın, mezkûr listenin (17.) bölümü kapsamında 12 yılda ve %8,33 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

Ancak, söz konusu makine ve teçhizatın, aynı zamanda diğer unlu mamul imalatında da kullanılması halinde, mezkûr listenin (11.) bölümü kapsamında amortismana tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Kategoriler:VERGİ USUL

Tagged as:

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s