DIŞ TİCARET

Ticaret politikası önlemleri kapsamında tahsil edilen mali yükler

Ticaret politikası önlemleri kapsamında tahsil edilen mali yükler:

Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler konulması mümkündür. Bu konudaki yasal düzenleme 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanun ile yapılmıştır.

Ülke ekonomisine zarar veren nitelikteki ithalatlara bu kapsamda bazı tedbirler uygulanmaktadır.

Bir eşyanın Türkiye’ye yapılan ithalattaki bedelinin, benzer eşyanın normal bedelinin altında olması halinde Türkiye’ye dampingli bir satış yapıldığından söz edebiliriz. Türkiye’ye ithal edilen bir eşya için bu eşyanın çıkış veya menşe ülkesinde doğrudan veya dolaylı olarak mali bir katkı sağlanıyor veya bir gelir ya da fiyat desteği veriliyorsa bu eşyanın sübvansiyona konu olduğunu söyleyebiliriz. Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatlar o malın yerli sanayii üzerinde haksız rekabet yaratırlar.

Türkiye’ye yapılan ithalatın dampinge ve sübvansiyona konu olması halinde, yerli sanayii üzerinde oluşan haksız rekabetin bertaraf edilmesi amacıyla Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bir dizi önlem alınması mümkündür.
Bunun yanı sıra, dış ticaret mevzuatı, yerli üreticiye zarar veren nitelikteki ithalatlara karşı gözetim ve korunma önlemi alma imkanı vermektedir. Buna göre, ithalatta gümrük vergisinde artış yapılması veya ek mali yükümlülük getirilmesi şeklinde korunma önlemi uygulanması mümkündür.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat işlemleri düzenli olarak izlenmekte ve gerek görülmesi halinde belirli ithalatlarda anti-damping vergisi ve ek mali yükümlülük gibi ithalatçıların ilave ödemeler yapması sonucunu doğuran önlemler uygulanabilmektedir.

İthal edeceğiniz eşyaya bu kapsamda uygulanması muhtemel olan önlemlerde sıklıkla değişiklik olabildiği için bu önlemler ile ilgili güncel bilgiyi Ticaret Bakanlığı’ndan temin etmenizi tavsiye ediyoruz.

 

Categories: DIŞ TİCARET

Tagged as:

Bir Cevap Yazın