MİRAS HUKUKU

Mirasın Taksimi Durumunda Tapu Harcı Var mı?

MİRASIN TAKSİMİ, malikin vefatı ile mirasçılarına iştirak halinde mülkiyet olarak intikal eden mirasın, mirasçılar arasında müşterek mülkiyete geçmeden müstakil mülkiyete geçmelerini sağlayan paylaşım işlemidir.

Mirasın taksiminde tapu harcı söz konusu mudur?

TAPU HARCI : İlgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az
olmamak üzere bildirilen değer üzerinden her yıl belirlenen oranla tapu harcı tahsil
edilir.(492 sy.Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 3-A pozisyonu gereği)

Ayrıca ilgili yıl için geçerli döner sermaye bedeli de aranır.

Categories: MİRAS HUKUKU

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.