MUHASEBE AKADEMİ

MADDİ DURAN VARLIKLAR NEDİR?


Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlerdir.

Maddi Duran Varlıklar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1 de, “İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleri” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir varlığın, maddi duran varlık sayılabilmesi için

  • Maddi bir yapıya sahip olması,
  • İşletmenin mal ve hizmet üretim işlerinde kullanılmak ya da kiraya verilmek üzere edinilmiş olması,
  • Normal koşullarda satılmasının düşünülmemesi,
  • Bir yıldan daha uzun bir ömre sahip olması

Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular;

  • Varlıkların muhasebeleştirilmesi,
  • Defter değerlerinin belirlenmesi ,
  • Amortisman tutarlarının hesaplanması ve
  • Değer düşüklüğü zararlarıdır

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.