KATMA DEĞER VERGİSİ

Evde bakım destek ve refakat hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   
Sayı:45404237-130[I-19-226]-E.11429112.08.2020
Konu:Belediye tarafından verilen bakım destek ve refakat hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı. 
İlgi:31/05/2019 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz tarafından ….. tarihinde ….. kayıt numarası ile ……. İş Ortaklığına ihale edilen “….. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Sosyoekonomik Yoksulluk ve Yoksunluk İçinde Bulunan Yatağa Bağımlı Hastalara Evde Teşhis, Tedavi, Rehabilitasyon, Bakım, Refakat, Eğitim, Yönlendirme ve Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti Alımı” işine ait fiyat teklif cetvelinin 6. sırasında sayılan ve evde verileceği anlaşılan bakım, destek ve refakat hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

– B/21 inci sırasında; ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

– B/26 ncı sırasında yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler

sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, özelge talep formu ekindeki birim fiyat teklif cetvelinin 6. sırasında yer alan ve evde verileceği anlaşılan bakım, destek ve refakat hizmetleri, sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/21 ve B/26 ncı sıraları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve anılan BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde bu hizmetler ayrıca sayılmadığından, söz konusu hizmetlere, genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s