KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Sütün toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:13334133-130-E.1255512.08.2020
Konu:Sütün toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 
İlgi:21/05/2019 tarihli ve 28932 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, çiftçiden satın aldığınız çiğ sütlerin herhangi bir işleme tabi tutulmadan soğuk hava deposu olan diğer süt toplayıcısına teslim edildiği belirtilerek, çiğ süt tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırasında, “Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 4 no. lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),” hükmüne yer verilmiştir.

TGTC’nin 4 no. lu faslında, “Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler” düzenlenmiştir.

Buna göre, anılan BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırası kapsamında olduğundan, çiftçilerden satın aldığınız çiğ sütlerin herhangi bir işleme tabi tutulmadan; perakende teslimlerinde ve soğuk hava deposu olan diğer süt toplayıcılarına yapılanlar dahil olmak üzere toptan teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.