KATMA DEĞER VERGİSİ

Sıcak hava balonu işletmeciliğinde KDV oranı

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:21253973-045-E.953612.08.2020
Konu:Sıcak hava balonu işletmeciliğinde KDV oranı 
İlgi:26/03/2020 tarihli ve 12172 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ticari balon işletmeciliği yapmaya yetkili kılınan şirketinizce gerçekleştirilen hava taşıma faaliyetinin 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hava yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyeti sayılıp sayılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 5 inci maddeyle, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, 8/8/2011 tarihinde yayımlanan 60 No.lu KDV Sirkülerinin “3.2.1. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Yüzer Tesis ve Araçlarının Teslimi” başlıklı bölümünde; sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşütler, balonlar ile benzeri araçların deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmaması nedeniyle, bunların teslimlerinin istisnadan faydalanamayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, sıcak hava balonları ile gerçekleştirilen turistik amaçlı uçuş hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 5 inci maddesi kapsamında hava yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmetlerde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.