KATMA DEĞER VERGİSİ

Uber Gitti, Özelgesi Kaldı: Uber aracılığıyla verilen yolcu taşıma hizmetine ilişkin düzenlenecek faturada uygulanması gereken KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı:39044742-130[Özelge]-E.53150620.07.2020
Konu:Uber aracılığıyla verilen yolcu taşıma hizmetine ilişkin düzenlenecek faturada uygulanması gereken KDV oranı 
İlgi:17/12/2018 tarih ve 5896387 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “Uber” aracılığıyla verilen yolcu taşıma hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu Karar eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, “Uber” aracılığıyla verilen yolcu taşıma hizmetine genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: KATMA DEĞER VERGİSİ

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.