VERGİ USUL

Atlı Tahsildar

Cumhuriyetin erken dönemlerinde gerek nüfusun büyük bir bölümünün kırsal kesimde yaşıyor olması ve gerekse dönemin ulaşım olanaklarının sınırlılığı, devlet gelirlerinin tahsilinde atlı tahsildarları ön plana çıkarmıştır. 1980’li yılların ortalarına
kadar varlığını koruyan atlı tahsildarlar, bir yandan bankacılık sisteminin yaygınlaşması, diğer yandan ulaşım olanaklarının gelişmesi ile birlikte giderek ortadan kalkmıştır.

Kaynak: Mesut Sert, BİR GELİR TAHSİL YÖNTEMİ OLARAK ATLI TAHSİLDARLAR

Categories: VERGİ USUL

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.