GELİR VERGİSİ

Yabancı Hisse Senedi Alım Satımında Vergileme

Son dönemde pek çok bireysel yatırımcı yabancı borsalarda hisse senedi alım satımı yapmaya başladı. Peki, yabancı hisse senedi alım satımı sonucu oluşan kazançlar nasıl vergilenir? Stopaj yapılır mı? İstisna tutarı var mı? Zararlar kara mahsup edilir mi?

Tam mükellef bir gerçek kişinin yabancı hissi senedi alım satımından elde ettiği kazançlar doğal olarak stopaja tabi değildir.

Alım satım kazancı Türk Lirası bazında hesaplanmaktadır. Hisse senedi satışından yabancı para cinsinde zarar bile etseniz, TL bazında kâr söz konusu ise vergi ödemeniz gerekecektir.

Alım satım döneminde ÜFE artış oranı %10 veya üzerinde gerçekleşmiş olmak şartıyla, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere iktisap bedeli ÜFE artış oranına endekslenir.

Alım-satım zararları, alım-satım karlarına mahsuplanır.

Kazancın tutarı ne olursa olsun gelir vergisi beyanı ile beyan edilir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.