AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Suç Tipolojisi : Vergi İadesi Dolandırıcılığı

MASAK tarafından kara para aklama ile ilgili suçlarla ilgili suç tipolojileri oluşturularak yayımlanmaktadır. Bu tür tipolojiler aklama suçu ile ilgili olarak yapılmış araştırma ve incelemeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, yükümlü gruplarını eğitmek ve onlara geri bildirim sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.

Aşağıda haksız vergi iadesi suçuna ilişkin tespit ve sonuçları içeren tipolojiye yer verilmiştir:


Devletten Haksız Vergi İadesi Alınması

Giriş

Vergi idaresi yetkilileri tarafından yapılan bir vergi incelemesinde, 1990’lı yılların ikinci yarısında bazı kişilerin, kurdukları şirketler yoluyla devletten önemli tutarlarda haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilmiş ve konunun kara para aklama suçu bakımından araştırılması için durum MASAK’a iletilmiştir.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırma ve incelemede üç kişiden oluşan bir hayali ihracat organizasyonunun devletten haksız KDV alınması suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Olayda organizasyon üyelerinden Bay S. Faturacı, bir başka şehirde bulunan ihracatçı firmalara sahte fatura sağlamakta ve bu firmaların haksız KDV iadesi almalarını temin etmekte, ayrıca sahte faturaların alındığı çeşitli firmalara yapılan komisyon ödemelerine aracılık etmektedir. Bu işlemlerden elde ettiği geliri ise bir yakını üzerine açılan banka hesabına yatırmaktadır.

Organizasyonun bir diğer üyesi olan Bay M.Aklar, sahibi ve yöneticisi olduğu şirketler aracılığıyla elde edilen haksız KDV’nin gerçek mahiyetini gizlemek maksadıyla, kendisi, aile fertleri ve çalışanları üzerine banka hesapları açmakta ve parayı bu hesaplar üzerinde dolaştırdıktan sonra kendisi ve aile fertleri üzerine çeşitli malvarlığı edinmektedir.

Bay T. İade ise organizasyon kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin mali müşavirliğini yapmakta, ihracatçı şirketlere sahte fatura bulmakta ve bunun karşılığında komisyon almaktadır. Elde ettiği gelirle ise eşi üzerine gayrimenkul satın almıştır.

Sonuç

Devletten haksız KDV iadesi aldıkları ve bu yolla karapara elde ettikleri anlaşılan organizasyon üyelerinin, söz konusu karaparayı aile fertleri ve çalışanlarına ait banka hesaplarında çeşitli transfer işlemine tabi tuttukları ve menkul ve gayrimenkul malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilmiş ve haklarında Savcılığı suç duyurusunda bulunulmuştur.


Kaynak: MASAK, https://www.hmb.gov.tr/tipolojiler

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.