AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Suç Tipolojisi: Vergi Kaçakçılığı

MASAK tarafından kara para aklama ile ilgili suçlarla ilgili suç tipolojileri oluşturularak yayımlanmaktadır. Bu tür tipolojiler aklama suçu ile ilgili olarak yapılmış araştırma ve incelemeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, yükümlü gruplarını eğitmek ve onlara geri bildirim sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.

Aşağıda vergi kaçakçılğı suçuna ilişkin tespit ve sonuçları içeren tipolojiye yer verilmiştir:


Vergi Kaçakçılığı

Giriş

Bay Doğu, A ülkesinde bulunan Z ve S firmaları adına Güven Bankası nezdinde Euro hesabı açtırır ve bu firmalar adına bankacılık işlemi yapmaya dair yetkisi olduğunu gösterir vekâletnameyi Bankaya verir.,

Birkaç gün sonra firmalar adına açılan Euro hesabına, Bay Doğu’nun Güven Bankasının başka bir şubesinde bulunan hesabından yüksek tutarlı bir havale alınır. Diğer taraftan, Z ve S firmalarının lehdarı olduğu çeklerin bedelleri, gerekli muhabir banka araştırmaları yapıldıktan sonra Banka tarafından tahsil edilmeye başlanır.

İlgili hesapta gerçekleşen işlemlerin boyutunun çok yüksek tutarlara ulaşması sebebiyle Bay Doğu ile Z ve S firmaları hakkında banka bünyesinde araştırma başlatılır. Bay Doğu’nun hesap ve havale hareketleri, transfer mesajları, Bay Doğu ve ilgili diğer kişilerin nüfus cüzdanı suretleri, çek örnekleri ile vekaletname ve talimat örnekleri çıkarılır. Bay Doğu tarafından bankaya, Z ve S firmalarına ilişkin yasal belgelerin sunulmamakta ısrar edilmesi üzerine MASAK’a Şüpheli İşlem Bildiriminde bulunulur.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırmada;

  • Bay Doğu ile şirketlerin ortağı ve yöneticisi olan kişilerin Türkiye’de yasal kayıtlı bir ticari faaliyetlerinin olmadığı, ancak söz konusu kişilerin A ülkesinde müteahhitlik işleri yapmakta oldukları,
  • Z ve S şirketlerinin 2003-2004 yıllarında çok cüzi sermayeler ile kurulduğu; her iki şirketin ortağı olan Bay Batı’nın, Bay Doğu’nun yakın akrabası olduğu,
  • Z ve S şirketlerine ait tahsil edilen çek bedellerinin, şirketlerin sermayelerinin çok üzerinde olduğu ve tahsil edilir edilmez Bay Doğu’nun hesabına aktarıldığı,
  • Bay Doğu adına açılan hesapta toplanan paraların X ve Y bankalarına aktarıldıktan hemen sonra nakit olarak hesaplardan çekildiği,
  • Bay Doğu’nun; X ve Y bankalarından para çektiği gün iki adet lüks gayrimenkul satın aldığı,
  • Z ve S firmalarının yöneticisi Bay Güney’in A ülkesinde; anılan firmalar bünyesinde gerçekleşen vergi kaçakçılığı, zimmete para geçirme, hileli iflas gibi suçlardan tutuklandığı ve yargılamasının devam etmekte olduğu,
  • Z ve S firmalarının 2008 Aralık ayında A ülkesi Ticaret Mahkemesi tarafından kapatıldığı,
  • Bay Doğu’nun A ülkesinde ortağı olduğu bir şirketle ilgili olarak şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğu,

tespit edilmiştir.

Sonuç

Bay Doğu, Bay Güney ve Bay Batı’nın; A ülkesinde vergi kaçakçılığı, zimmete para geçirme, hileli iflas suçları kapsamında elde edilen suç gelirini, Z ve S firmaları adına düzenledikleri çekler yoluyla Türkiye’ye getirmeye ve yaptıkları bankacılık işlemleri ile suç gelirini yasal bir faaliyetten elde edilmiş gibi göstermeye çalıştıkları, Bay Doğu’nun vekâletname ile yönettiği banka hesaplarından çektiği tutarlar ile gayrimenkul satın aldığı, bu şekilde suç gelirinin kaynağını ve sahibini gizlemeye çalıştığı değerlendirilerek, konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir.


Kaynak: MASAK, https://www.hmb.gov.tr/tipolojiler

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.