VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Belediyelere İvazsız Surette İntikal Eden Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergileri Hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

   
Sayı:97895701-160[2019/5.1-3]-E.56816911.07.2019
Konu:Belediyelere İvazsız Surette İntikal Eden Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergileri Hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediye Başkanlığınıza ivazsız olarak bağışlanan gayrimenkullerin veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (d) bendinde ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında; amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar, kendilerine yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinden muaftır.

Bu itibarla, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Belediyenize ivazsız olarak intikal eden mallar dolayısıyla Belediyenizin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.