İDARİ YARGI

İdari Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler

2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Dilekçelerin Verileceği Yerler
Madde 4

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde (6352 Sayılı Kanunun 52 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 2.7.2012) büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.