İDARİ YARGI

İdari Yargıda Sürelerle İlgili Genel Esaslar

2577 sayılı İDARİYE YARGILAMA USULÜ KANUNU

Sürelerle İlgili Genel Esaslar
Madde 8

1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
3. Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Bir Cevap Yazın