GENEL

KORONAVİRÜS (COVID-19) AŞISINDA KDV ORANI KAÇTIR?

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Aşılar normalde (II) sayılı Listenin (B) bölümünün 17 inci sırasında yer almaktadır. Yani aşılar normal olarak %8 KDV oranına tabidir.

“17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

Ancak 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)” ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid 19 aşılarının, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde korona aşısının (Covit-19) KDV oranı 31.12.2021 tarihine kadar geçici olarak %1 olarak belirlenmiştir. Geçici dönem sonrası oran ise %18’dir.

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.