GELİR VERGİSİ

2021 Yılı Arızi Kazanç İstisna Tutarı

313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 43.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.