GELİR VERGİSİ

2021 Yılı Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı

313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarını 2021 yılında uygulanmak üzere 19.000 TL olarak belirlemiştir. 2020 yılında bu rakam 18.000 TL idi.

29.12.2020

vergidosyasi.com

Categories: GELİR VERGİSİ

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.