GELİR VERGİSİ

2021 Yılı Yemek Bedeli İstisna Tutarı

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:313 ile yeniden değerleme oranındaki artışa paralel olarak had ve tutarlardaki artışlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 25 TL olarak belirlenmiştir.

Firmaların ticket şeklinde çalışanlarına verirken esas alacağı günlük istisna tutarı 2021 için günlük 25 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Önceki Yıllar yemek bedeli istisna tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

YılıUygulanan İstisna Yemek Bedeli TutarıYasal Dayanağı (GVK Tebliğleri)
202125,00 TL313 Seri No.lu Genel Tebliğ
202023,00 TL310 Seri No.lu Genel Tebliği
201919,00 TL305 Seri No.lu Genel Tebliği
201816,00 TL302 Seri No.lu Genel Tebliği
201714,00 TL296 Seri No.lu Genel Tebliği
201613,70 TL290 Seri No.lu Genel Tebliği
201513,00 TL287 Seri No.lu Genel Tebliği
201412,00 TL285 Seri No.lu Genel Tebliği
201312,00 TL284 Seri No.lu Genel Tebliği
201211,70 TL280 Seri No.lu Genel Tebliği

Bir Cevap Yazın