GELİR VERGİSİ

2021 Yılında Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaat İstisnası Tutarı

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (10) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.);”

Hizmet erbabına yukarıdaki düzenleme şartlarında sağlanan gidip gelme (ulaşım) amacıyla sağlanacak ulaşım bedeli tutarı 2020 yılında 12 TL olarak belirlenmiş idi. Bu tutar 2021 yılında uygulanmak üzere 13 TL olarak belirlenmiştir. (GVK Genel Tebliği Sıra No:313)

vergidosyasi.com

Bir Cevap Yazın