BELEDİYE GELİRLERİ

Belediyeler Elektrikli Skuterlerden İşgal Harcı Alabilecekler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine göre “Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır.”

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle Belediyelerin elektrikli skuterlardan işgal harcı almasına imkan tanınmıştır.

Düzenlemeye göre, kullanıcılara kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinde harç tutarı, her üç skuterin bir metrekare alan işgal ettiği kabulü ile beher metrekare için Tarifenin (1) numaralı bendindeki en az tarife üzerinden hesaplanacaktır.

Aslında bu düzenleme ile birlikte, belediyelerin taksiler için almakta zorlandıkları işgal harcı açısından önlerinin açıldığını söylemek gerekir. Aynı şekilde bir taksinin işgal ettiği alan üzerinden taksiler için de işgal harcı uygulanabilecektir.

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.