GENEL

2021 Yılı İçin Çalışanın Medeni Durumu ve Çocuk Sayısına Göre Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar dikkate alınır. Bu oranlar dikkate alınarak bir yıllık asgari ücretin (12 X 3.577,50 TL = 42.930 TL) %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilmek suretiyle asgari geçim indirimi bulunur. Eğer mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmayacaktır.

AGİ hesabında aile durumu önemli bir etken olduğu için bu hesaplamalara dayanak teşkil edecek belge için “Aile Durumu Bildirimi”nin imzalı şekilde çalışandan alınması gereklidir.

Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan 2021 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Çalışanın Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı2021 yılı için aylık indirim tutarı (TL)
Bekar268,31
Evli, eşi çalışmıyor321,98
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu362,22
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu402,47
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışıyor268,31
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu308,56
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu348,81
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu402,47
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu429,30
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu456,13
Boşanmış268,31
Boşanmış, 1 çocuklu308,56
Boşanmış, 2 çocuklu348,81
Boşanmış, 3 çocuklu402,47

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.