geri kazanım katılım payı

2021 Yılında Poşet Ücreti Değişmedi: 25 Kuruş?

01 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetleri ücretli hale geldi. 2019 başından itibaren 25 kuruş olarak belirlenen poşet bedeli 2020 ve 2021 yıllarında da korundu. Dolayısıyla 2021 yılında da poşet ücreti sabit ve 25 kuruş olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklaması ve konuya ilişkin Bakan Oluru aşağıda sunulmuştur.

Poşet ücreti değişmez iken her bir poşet başına alınan Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Vergisi) ise 18 Kuruştan 19 Kuruşa yükseldi. Kanunda yer alan tutar 15 kuruş idi.


Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

 22 Aralik 2020

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile;
–    Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması,
–    Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Ücretli poşetlerde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 01/07/2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülerek bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanınmış olup 01/01/2022 tarihi itibari bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanmıştır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.