TİCARET HUKUKU

01 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Temerrüt Faiz Oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmelerde öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 18,25 olarak belirlenmiştir.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 385 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 02.01.2021 tarih ve 31352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TCMB Tebliği aşağıda sunulmuştur:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.