KATMA DEĞER VERGİSİ

Bir (1) Kuruşun Altındaki KDV tutarları yazarkasa fişinde nasıl yer alır?

Maliye Bakanlığı tarafından 18.12.2004 tarihinde yayımlanan 62 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde açıklandığı gibi, ödeme kaydedici cihazlar teknik yapıları gereğince kuruşlu işlemlerde yarım kuruş ve üzerindeki tutarları 1 Kuruşa bunun altındaki tutarları ise sıfıra yuvarlamaktadır.

Bu durumda, yarım Kuruşun altındaki değerler fiş üzerinde sıfır olarak görülse dahi, söz konusu küsuratlı meblağ, cihazların hafızalarında toplanmakta ve günlük kapanış fişlerinin (z raporunun) alınması sırasında yuvarlanarak mali hafızaya kaydedilmektedir.

Sonuç olarak, cihazların teknik özellikleri nedeniyle mali hafızaya tam olarak kaydedilemeyen KDV’nin tam ve doğru hesaplanarak ödenebilmesi için vergi dairesine beyan edilecek vergi hesaplamasında uygulanacak formül (Vergili Bedel x Vergi Oranı)/ (Vergi Oranı + 100)’ dür.

Örneğin; 1 ayda tanesi 0,30 TL’den 60.000 adet ekmek satan bir ekmek bayii, 18.000 YTL (0.30 x 60.000) gelir elde etmiş demektir. Ekmeğin KDV oranı % 1 olduğuna göre, bu mükellefin ödediği KDV = (18.000 x 1) / (1 + 100) formülünden = 178,2178218 TL olarak hesaplanmalı ve vergi dairesine 178,22 TL olarak beyan edilmelidir.

Dolayısıyla, düşük değerli malların KDV hesaplaması ile ilgili bu teknik sorun, aylık beyannamelerde dikkate alınan bu düzenleme ile aşılmış bulunmaktadır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.