GENEL

Dürüstlük İlkesi

Dürüstlük, kamu görevlilerinin tüm eylem ve işlemlerinde her zaman doğru ve güvenilir olmasını, kamu hizmetinden faydalananları yanıltıcı veya onlara zarar verici davranışlardan kaçınmasını ifade eden bir ilkedir.

Bu ilke,

  • Kamu görevlilerinin muhataplarına doğruyu söylemesi ve onları doğru yönlendirmesini,
  • Kamu görevlilerinin, bireylerin devlete olan güvenini zedeleyecek davranışlardan kaçınmasını,
  • İdarenin, toplum nezdinde dürüst olduğu düşüncesine zarar verecek davranışlarda bulunmamasını

gerektirir.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) dürüstlük ilkesinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

➢ Bireylerin, idarenin güvenilir olduğu kanaatine sahip olması sağlanmalıdır. Bunun için idare eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarında şüphe oluşturan, adalet ilkesine zarar veren ve dürüstlük ilkesini zedeleyen davranışlardan kaçınmalıdır.

➢ Yetkililer tarafsızlık ilkesinin de bir gereği olarak bütünlük içerisinde hareket etmeli, sadece kararlarında dürüst davranmakla kalmayıp, toplum nezdinde idarenin dürüstlük ilkesine uygun davrandığı inancına gölge düşürecek davranışlardan da kaçınmalıdır.

➢ İdare vatandaşların güvenini kazanabilmek için gerekli özveriyi göstermeli, kendilerine toplumca duyulan güveni zedeleyen eylem ve işlemlerden kaçınmalıdır.

➢ İdari karar ve süreçler adil, kapsamlı bir incelemeye dayalı, seri, titiz, nesnel bir biçimde yürütülmeli, “vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürü”nün yerleştirilmesi konusunda daha duyarlı olunmalı ve vatandaşı hizmetin odağına koyma konusunda hassas davranılmalıdır.

➢ Denetim görevlilerinin çalışmalarını dürüstlük içinde, görevlerinin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen görüntü, tavır ve davranıştan kaçınarak yapmaları sağlanmalıdır.

➢ İdare, kişilerin taleplerini değerlendirirken yetkisinde olmayan bir konu hakkında taahhütte bulunmamalı, ilgilileri yanlış yönlendirerek beklenti içine sokmamalıdır.

➢ İdare, sorumluluk alanındaki konulara ilişkin bilgi verirken bunların doğruluğundan emin olmalı, ispat açısından anılan bilgilerin yazılı olarak verilmesine dikkat etmelidir.

Kaynak: iyi-yonrtim-ilkeleri-turkce.pdf.pdf (ombudsman.gov.tr)

Categories: GENEL

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.