MESLEK MENSUPLARI

Muhasebe Mesleği ve Etik İkilemi

Belirli bir eğitim ile kazanılan sistematik bilgi ve becerilere da-yanan, kuralları önceden belirlenmiş eylemler meslek olarak ifade edilmektedir. Meslek etiği ise, belirli bir meslek grubuna ilişkin ortaya konmuş ve o mesleği yerine getirenlerin uyguladığı veya uygulaması gereken kurallar bütünüdür. (1)

Peki muhasebe meslek mensupları, mesleki faaliyetleri sırasında olayın farklı yönleri ile etik boyutu tartışmalı olduğu konularda etik ikileme düşebilirler mi? Etik ikilem, bir olay karşısında birbirinin tersi olan birden çok düşünce ya da davranışın tartışılabilir doğruluğunun olması durumunda ortaya çıkar. Kişiyi düşünme ve sorgulama sürecine iten belirsiz durumlara etik ikilem denir. Muhasebede etik ikilem, meslek mensubunun bir gruba karşı olan görev ve sorumluluklarının diğer bazı gruplara olan gö-rev ve sorumluluklarıyla veya kendi çıkarlarıyla uyuşmaması durumunda oluşmaktadır.(2)

Categories: MESLEK MENSUPLARI

Bir Cevap Yazın