GÜMRÜK VERGİSİ

Gümrük Vergileri Nelerdir?

Gümrük idaresince takip ve tahsil edilen vergi türleri aşağıdaki gibidir. Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi bu vergilerin gümrük aşamasında alınanlarını ifade etmektedir:

Tablo: Gümrük Vergileri

 Gümrük Vergisi
 İlave Gümrük Vergisi
 Tek ve Maktu Vergi
 Dampinge Karşı Vergi
 Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 Katma Değer Vergisi
 Özel Tüketim Vergisi
 Ek Mali Yükümlülük
 Toplu Konut Fonu
 Tütün Fonu
 Ek Fon
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Çevre Katkı Payı 
 Telafi Edici Vergi(İhracat)
TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için) 

GÜMRÜK İDARESİNCE UYGULANAN PARA CEZALARI

 Kanun Adı Maddeleri
 4458 sayılı Gümrük Kanunu 234,235,236,237,238,239,241
 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun 4
 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 51
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 16

Categories: GÜMRÜK VERGİSİ

Bir Cevap Yazın