KURUMLAR

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde; vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturulmuştur.

Söz konusu Komisyon 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği”nde belirtilen usul ve esaslara tabidir.

VDK Danışma Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Komisyon, bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Başkan ve üyeler ile Başkanın yokluğunda Başkan yerine görev yapacak olan ve üyeler arasından seçilecek olan Başkan vekili, Kurul Başkanı tarafından belirlenir.

Komisyon Başkanı ve üyeleri vergi müfettişliği mesleğinde en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından belirlenir.

Komisyon üyeliği süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılanların yerine yeni üyeler belirlenir.

Mazeret bildiren üyeler yerine yedek üyeler görevlendirilir.

Komisyon Başkanının önerisi üzerine vergi müfettişliği mesleğinde en az altı yıl hizmeti bulunanlar arasından yeterli sayıda raportör Kurul Başkanı onayı ile görevlendirilir.

Komisyonun görevi

Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.

Bir Cevap Yazın