MESLEK MENSUPLARI

Meslek Mensupları Hakkında Vergi Müfettişleri Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönergesi

Vergi Denetim Kurulu tarafından 20.02.2015 tarihinde yayımlanan Bakan Onaylı Önerge ile vergi incelemeleri sırasında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin mesleki sorumluluklarına ilişkin olarak vergi müfettişlerince yürütülecek işlemlere ve izlenecek usullere açıklık getirmeye ve uygulama birliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Hakkında Vergi Müfettişleri Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” ekte sunulmuştur.

Söz konusu yönerge aşağıdaki gibidir:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.