Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç alma ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütme, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe alma ve verme konusuna ilişkin işlemleri yürütme, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapma, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütme esas ve şartları belirleme ileri teknoloji gerektiren temel altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti verme ve buna ilişkin işlemler yapma ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılma, Avrupa Birliği (AB) ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri yürütme ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalama, milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütme ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapma, sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve müzakerelerde bulunma ve uluslararası anlaşmaları imzalama, söz konusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütme ve gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirme, ekonomik ve mali mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapma görevlerini yerine getirmektedir.

Genel Müdürlük ayrıca, Türkiye’nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapma ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunma, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenleme, bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapma ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi verme, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu yürütme ve kamu-özel işbirliği projeleri için Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüdüne ilişkin iş (KÖİ) ve işlemleri yürütme görevlerini de üstlenmektedir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.