GENEL

KDV BEYANNAME ÇEŞİTLERİ, 1, 2, 3, 4 ve 5 No.lu KDV Beyannameleri

Katma Değer Vergisi Beyanname Çeşitleri, hangi beyannamelerin hangi mükellefler tarafından verileceği aşağıda sunulmuştur:

3065 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak,

  • Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerce verilmek üzere 1 no.lu KDV Beyannamesi,
  • Vergi sorumluları tarafından verilmek üzere 2 no.lu KDV Beyannamesi,
  • Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere 3 no.lu KDV Beyannamesi,
  • Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Tabi Mükelleflerce verilmek üzere 4 no.lu KDV Beyannamesi,
  • İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti olmayanlar tarafından müzayede mahallinde yapılan satışlarda verilmek üzere 5 No.lu KDV Beyannamesi düzenlenmesi gerekir.

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.