ÇALIŞMA HAYATI

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Gider Yazılabilir?

İşletme tarafından kıdem tazminatının gider olarak yazılarak, kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için iş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıyla işletme tarafından çalışanlarına kıdem tazminatının ödenmiş olması gerekmektedir. Ödeme yapılmadan, tahakkuk kaydına dayanılarak kıdem tazminatı ödemesinin gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Gelir İdaresince verilen özelgelerde bu yönde görüş belirtilmektedir. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 20.03.2015 tarihli ve 84098128-120.01.02.07[40-2013-3]-143 sayılı Özelgesi)

Başka bir özelgede kıdem tazminatının gider yazılabilmesi için ödenmesi gerektiği hususu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

“Kıdem tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte aynı maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa dahi ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir.”

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.