ÇALIŞMA HAYATI

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş akdinin taraflarca feshedilmesi veya iş akdinin kendiliğinden sona ermesi durumunda işverenin bir yıldan fazla çalışmış olmak şartıyla işçisine eğer işçi ölmüş ise kanuni mirasçılarına işçinin işe başladığı tarihten hizmet akdinin sona erdiği tarihe kadar geçen süre için her yıl için bir aylık ücret tutarı olmak üzere esasında ödenen tazminattır. 

Categories: ÇALIŞMA HAYATI

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.