YMM SINAVLARI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Nedir?

Yeminli Mali Müşavirlik sınavı:

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren veya en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda açılacak ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.

YMM Sınavlarının Yapılma Zamanları:

TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yılda üç kez, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarını ise staj dönemlerini gözeterek yılda üç kez yapar. Sınav günleri ve yerleri, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazetede yayımlanmak ve Birlik ve Odaların internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Categories: YMM SINAVLARI

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.