AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının MASAK Yükümlülükleri Yayımlandı.

1 Mayıs 2021 tarih ve 31471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
  • Tasarruf finansman şirketleri.

kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında “YÜKÜMLÜ” kapsamına alındılar.

Yükümlüler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2/1-d maddesi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Tedbirler Yönetmeliği) 4/1 inci maddesinde belirlenmiştir. Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 01 Mayıs 2021 tarihli ve 31471
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen (ü) bendine göre, “kripto varlık hizmet sağlayıcılar” anılan tarih itibariyle yükümlüler arasına alınmıştır.

Ancak, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyet esas ve usullerine ilişkin kanuni ve yönetmelik düzeyinde bir düzenleme yapılmadan konunun MASAK yükümlülükleri kapsamında ele alınması konuya tersten bir yaklaşımı ifade etmektedir. Kuruluş ve faaliyet esas ve usulleri belli olmayan regülasyon boşluğu bulunan bir sektördekilerin MASAK yükümlüsü olması yaşanan kripto varlık dolandırıcılığı ve diğer pek sorunu, küçük yatırımcının korunması gibi hususları engellemeyecektir. Bizim önerimiz kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluş şartları, sermaye tabanı, kurucularda aranan şartlar, sadece aracılık hizmeti mi verebilecekleri, saklama hizmetinin ne şekilde olacağı gibi pek çok husustaki düzenlemenin öncelikle ve ivedilikle yapılmasıdır. Belli bir kurumsallığı bulunmayan bazı merdiven altı kripto varlık hizmet sağlayıcılardan MASAK yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemek biraz iyimserlik olacaktır.

Bu düzenleme sonrasında MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcıların MASAK yükümlülüklerine ilişkin Rehber yayımladı. Rehberde “kripto varlık” kavramına ilişkin yeni bir tanımlama yapılmayıp Merkez Bankası tarafından yapılan tanıma atıfta bulunulmuştur.

Kripto varlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelikte, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer
sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar”
olarak tanımlanmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ise, söz konusu kripto varlıkların alım satımlarına elektronik işlem platformları üzerinden aracılık etmektedir.

Mayıs 2021 tarihli “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için Rehber”e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.