GENEL

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS); Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin koordinasyonunda, firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamındaki yükümlü firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle üç aylık bilanço dönemlerini takip eden belirli tarihler arasında SRVTS’ye giriş yaparak bildireceklerdir.

Girişi yapılan veriler, yetkili bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır. 2020 yılına ilişkin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bağımsız denetim kuruluşunca yapılan kontrol ve onaylama işlemi son kez uygulanacaktır. Sonraki yıllar için bu gerekliliğe son verilmiştir.

Sistemik risk veri takip sistemine başvuru, ilgili dokümanlar ve diğer hususlar için TCMB’nin ilgili sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.