KATMA DEĞER VERGİSİ

İndirimli KDV Oranı Uygulamasının Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı.

Bilindiği üzere, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 31.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e düşürülmüştü. Daha sonra 23.12.2020 tarihli ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı.

Bu kez, 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düşürülen KDV oranlarının uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihi 01 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

Süresi 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılan KDV oranlarını düşüren Cumhurbaşkanı Kararı aşağıda sunulmuştur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.