GENEL

SGK İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINI YAYIMLADI.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteğinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin aşağıda sayılan işten çıkış kodları ile feshedilmesi durumunda işverenin yararlanmış olduğu 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anı Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim destekleri 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesi gereği gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınacaktır:

  • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
  • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
  • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  • 15- Toplu işçi çıkarma,
  • 17- İşyerinin kapanması,
  • 19- Mevsim bitimi”,
  • 20- Kampanya bitimi,
  • 22- Diğer nedenler,
  • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
  • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Categories: GENEL

Bir Cevap Yazın