GENEL

Mali Egemenlik Nedir?

“Mali egemenlik, egemenliğin mali alandaki görünümü olup onun ayrılmaz parçasıdır. Mali egemenlik, vergilendirme,
harcama, bütçe yapma, borçlanma ve kamu mallarını yönetme yetkilerini içerir”

Kaynak:

Çağan, N. (2008). “Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü”, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü (Uluslararası) Sempozyumu: Bildiri ve Makaleler Kitabı, (Der.) Bütçe Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu,
Afyonkarahisar, 183-192

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.