GENEL

Hamiline Yazılı Payların (Hisselerin) Kayda Alınması

​”Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce şirket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilecek. Payları devir alan kişinin de payı devraldığını MKK ya bildirimi gerekecek. 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, hamiline yazılı payların MKK’da kayıt altına alınması zorunluluğu ile Anonim Şirketler için önemli bir değişiklik getirdi.Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler MKK’ya bildirilerek kaydi sisteme alınacak.

Pay senetlerinin devrinde MKK güvencesi sağlanacak. Önceki uygulamada pay senedinin devri için senedin devralana teslimi yeterliyken Kanun değişikliği ile birlikte devrin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi de gerekli olacak. Bildirim yapılmadığı sürece pay sahipleri Kanundan doğan paya bağlı haklarını kullanamayacak.

1 Nisan 2021’den itibaren hamiline yazılı pay senetlerinin, şirketlerce pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilmesi şartı aranacak. Benzer şekilde hamiline yazılı payı devralanların da bu işlemi MKK’ya bildirmesi zorunlu olacak. 

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin de 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere üzere pay senetleri ile birlikte ortağı oldukları anonim şirkete başvuruda bulunması gerekiyor.”

Kaknak: https://www.mkk.com.tr/tr-tr/haberler/Sayfalar/Hamiline-Yazili-Paylar-Kaydi-Sisteme-Aliniyor.aspx

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.