VERGİ USUL

Şirketlerin Gerçek Sahiplerinin (Faydalanıcılarının) Bildirimine İlişkin Formun Doldurulması

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca 01.08.2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğun arkasındaki temel neden, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında bir şirketin ve diğer bazı kişilerin arkasındaki gerçek sahibin veya kontrol gücü olanın tespit edilmesidir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı gerçek faydalanıcıların bildirimine ilişkin bildirim formunu İnternet Vergi Dairesinde “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde kullanıma açmıştır. Bu kapsamda mükelleflerin aşağıdaki adımları takip ederek en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar formun bulunduğu sayfadaki açıklamaları dikkate alarak gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda mükellefler internet vergi dairesine girerek aşağıdaki adımları takip etmek suretiyle gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunu doldurabilirler:

Adım Bir: İnternet vergi dairesi ana sayfasında Diğer Bildirim ve Bilgi Girişi menüsünden Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu’nu tıklayın. (Aşağıda sarıya boyanmıştır.)

Adım iki: Açılan pencerede aşağıda sarıya işaretli sekmeyi tıklayın.

Adım 3: Açılan penceredeki açıklamaları dikkate alarak Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu doldurun.

Bir Cevap Yazın