MUHASEBE AKADEMİ

500 SERMAYE HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

500 Sermaye Hesabı

500 Sermaye Hesabı, işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Kayıtlı sermaye sistemine alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.

500 Sermaye Hesabının İşleyişi

Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç kaydedilir.

Muhasebe Kayıt Örnekleri

Örnek: ABX Anonim Şirketi, eşit hisseye sahip iki ortaklı olarak kurulmuş ve 1.000.000 TL sermaye taahhüdünde bulunulmuştur.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI   
501.01 Ortak A 500.000 TL   
501.02 Ortak B 500.000 TL  
 1.000.000 
 500 SERMAYE HESABI
500.01 Ortak A 500.000 TL
500.02 Ortak B 500.000 TL
 1.000.000
Taahhüt Edilen Sermaye Muhasebe Kayıt İşlemi

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.